fbpx

Hvad er aktivt, moderne medborgerskab og demokrati?

Det forsøger Ungdomsbyens kurser i moderne medborgerskab og demokratisk dannelse at svare på gennem levende og aktive forløb for elever i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Danske elever scorer højt i Pisa-undersøgelser, når de bliver spurgt til deres viden om demokrati. Desværre udtrykker de manglende oplevelse af demokratisk indflydelse på skolerne. Det viser flere undersøgelser af professor Jonas Lieberkind fra Aarhus Universitet. Lieberkind er også bestyrelsesmedlem i Ungdomsbyen.

Medborgerskab handler om mere end blot at stemme. Allerede fra vi er børn og unge, ved vi i Ungdomsbyen, at der er behov for at de unges stemme blive set, anerkendt og hørt som medborgere. Dét skaber demokratisk udvikling og læring både lokalt og globalt.
Hvordan kan eleverne omsætte deres viden om demokrati og medborgerskab i reel praksis?
Ungdomsbyens kurser i medborgerskab og demokrati tager udgangspunkt i elevernes faglighed, viden og erfaringer. Målet er at skabe en større indsigt og forståelse af, hvordan de bruger dette, som demokratisk dannede medborgere i handling.

På elevdagen holder vi fokus på, at

  • udfordre elevernes holdning og oplevelse af dem selv som aktive medborgere i vores demokrati gennem begrebet aktivt medborgerskab
  • bruge begreberne og diskutere rettigheder, pligter, ansvar,muligheder og udfordringer, som en del af den demokratiske dannelsesproces.
  • Elever og unges reelle muligheder for at få indflydelse i skolen og samfundet

En kursusdag i Ungdomsbyen skal ses som

  • en kickstart til arbejdet med demokrati og aktivt medborgerskab
  • et oplæg til projektopgaver om demokrati og aktivt medborgerskab
  • en del af skolens almene undervisning i demokrati og aktivt medborgerskab
  • en livs- og samfundsvigtig dannelse af den kommende generation verdensmål

Vi har erfaring med at undervise elever både i almene klasser, specialklasser og på ungdomsuddannelserne. Programmet bliver tilpasset alle elevgruppers særlige behov og niveau