fbpx

Hvordan kan eleverne omsætte deres viden om demokrati og medborgerskab i praksis? Kurset vil med udgangspunkt i elevernes viden og erfaringer, give dem en større forståelse af, hvordan de allerede nu kan agere som demokratiske medborgere.

Demokra-hva-for-noget???

Oplever dine elever, at de er en del af demokratiet? Virker dine elever interesserede i at være aktive medborgere? Kan de omsætte viden om demokrati til praksis?

”Det med demokrati er ikke noget for mig og har i hvert fald ikke noget med mig at gøre”, dette eller lignende udsagn hører vi ofte fra eleverne. Og hvordan hænger det sammen med skolens opgave om at danne de unge til demokratiske medborgere? Hvad skal de vide for at få indflydelse?

På elevdagen sætter vi fokus på, at

 • udfordre elevernes holdning og oplevelse af dem selv som aktive medborgere i vores demokrati. Dette sker blandt andet via begrebet aktivt Medborgerskab
 • koble elevernes meninger, holdninger, erfaringer med demokrati sammen med definitioner, rammer for, hvad det vil sige at bo i et demokratisk samfund.
 • diskutere rettigheder, pligter, ansvar, muligheder og udfordringer som en del af demokratiet.
 • Hvorledes de som elever/unge kan få indflydelse.

Metoden: bl.a. små oplæg, øvelser, par/gruppe arbejde, videoklip, interviews, konkret opgaveløsning

Dagen skal ses, som

 • en kickstart til arbejde med demokrati og aktivt medborgerskab
 • oplæg til tema/ projektopgave om demokrati og aktivt medborgerskab
 • en del af klassen øvrige undervisning i demokrati og aktivt medborgerskab
 • dannelse af kommende medborgere

Vi har erfaring med at undervise elever både i almene klasser og specialklasser. Programmet kan tilpasses de særlige elevgruppers behov.

Lærer Citat: ” God idé at lade eleverne fordybe sig længere i problemstillingerne… er jo for dem lidt svære begreber”.

Fagformål

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet


Har du nogle spørgsmål til kurset?

DKK 2,500.00 ekskl. moms

Book kursus

Referencer

 • "Jeg vidste slet ikke, at jeg kan være med til at påvirke samfundet"
  elevcitat
 • "Fedt at opleve jeg kan noget og ikke behøver vente til jeg kan stemme"
  elevcitat

This must be a number!

This must be a number!