fbpx

Hvordan får jeres elevråd indflydelse? Hvilke rettigheder, pligter, ansvar og muligheder har et elevråd? Kurset giver eleverne en større viden og selvsikkerhed om deres rolle og opgaver som elevrådsrepræsentanter.

”Deltager i elevrådsarbejdet for så kan jeg skrive det på mit CV.” Elevcitat

Denne forklaring giver en del unge, som deltager i vores elevrådskurser. Dette er positivt overraskende, fordi flere artikler og undersøgelser peger på, at mange unge ikke deltager, ikke føler sig hørt eller synes elevrådsarbejde og demokrati er kedeligt.

Eleverne i elevrådene adskiller sig ofte ved netop at udvise stor interesse og engagement for at være en aktiv medborger, som gerne vil gøre en forandring.

Men hvorfor viser engagementet sig størst på de yngste elever?

Hvor er elevrådene henne i skolernes hverdag?

Hvilken læring sker der hos engagerede elever, hvis de har oplevelsen af, at de ikke kan agere som aktive demokratiske medborgere fx gennem elevrådet? Hvordan dannes eleverne til at kunne agere i forhold til blandt andet at forbedre deres skole, som mange af dem gerne vil bidrage til?

Elevdagen bruges til at give eleverne:

  • en forståelse for sammenhæng mellem demokrati og elevrådsarbejde på skolen
  • en indsigt i deres opgaver og rammer som elevrådsrepræsentanter
  • redskaber til at forstå, hvorledes de kan blive hørt, inddraget og bidrage til at udvikle skolen
  • konkret at udvikle idéer til at kunne bidrage og få indflydelse på udvikling af skolen
  • konkret at udarbejde forslag til aktioner, der kan gøre en forskel på skolen

Dagen vil byde på mindre oplæg, elevøvelser, diskussioner, par- & gruppearbejde, konkrete bud på, hvor og hvordan elevrådsrepræsentanterne kan tænke sig at bidrage mere til skolens udvikling.

Da alle skoler skal arbejde med FNs Verdensmål, indgår disse også i elevrådsdagen, således at elevrådet kan bidrage med tanker og ideer til skolens arbejde med de 17 verdensmål.

Skolens ledelse og kontakt-lærer vil efterfølgende modtage en kort skriftlig opdatering på dagens arbejde, således at elevdagen bliver relevant for skolen og kan inddrages i det fortsatte elevrådsarbejde.

 

OBS. Elevråd fra Glostrup Skole har i 2018 mulighed for at booke én af de følgende datoer gennem Ungdomscenteret i Glostrup:

Mandag d. 19. marts 2018 08.30-13.30

Tirsdag d. 20. marts 2018 08.30-13.30

Torsdag d. 22. marts 2018 08.30-13.30

Kontakt abr@ungdomsbyen.dk for at booke et kursus. Først til mølle princip.


Har du nogle spørgsmål til kurset?

DKK 2,500.00 ekskl. moms

Book kursus

This must be a number!

This must be a number!