fbpx

Vil du gerne give dine elever viden og kompetencer, som de kan bruge på tværs af alle fag på uddannelsen, til eksaminer, projektopgaver osv.? Kurset her giver eleverne en forståelse for, hvordan de kan bruge retorikkens redskabskasse som en støtte gennem deres uddannelse og til at målrette deres kommunikation i øvrigt

Kurset har fokus på at dygtiggøre eleverne i mundtlig formidling og argumentation. Didaktisk er det tilrettelagt efter retorikkens principper om at eleverne skal afprøve i praksis. Eleverne bliver på baggrund af retorisk teori om kommunikationssituation, argumentation, appelformer, fremførsel, kropssprog osv. kastet ud i at udarbejde og fremføre kortere oplæg, som svarer til autentiske talesituationer, som de oplever gennem deres uddannelse. Det kunne for eksempel være en projektfremlæggelse, et eksamensoplæg eller en tale på skolen. Forløbet er bygget op om fire søjler: argumentation, disposition, fremførelse og feedback.

I argumentationssøjlen er fokus på argumenters opbygning med påstand, belæg, hjemmel, rygdækning osv. Eleverne vil bl.a. lære teknikker til, hvordan de finder på samt vælger de bedste argumenter i en given kontekst, og hvordan de kan bruge logos, patos og etos appel til at styrke argumentationen. Dagen igennem understøtter vi teorien med videoklip med taler fra politikere og offentlige personer og bruger dem som afsæt til faglig diskussion af, hvordan teori ser ud i praksis.

I søjlen om disposition har vi fokus på retorikkens partes, som det faglige fundament til at opbygge det gode oplæg. Eleverne lærer gennem arbejde med deres egne oplæg, hvordan de sorterer i materiale og bygger det op på en hensigtsmæssig måde.

Endelig vil vi arbejde med selve fremførelsen. Her er fokus på, hvordan man forbereder sig til en mundtlig præsentation, hvordan kropssprog og stemme kan bruges til at styrke argumentationen og hvordan man kan udvikle sin personlige stil.

Feedback vil være den bærende søjle for hele forløbet og grundstenen til at træne elevernes bevidsthed i at identificere, hvad der virker godt/uhensigtsmæssigt og hvorfor med henblik på at kunne bruge den viden i egne præstationer. Principperne, vi arbejder med, kan med lethed overføres til skriftlig formidling.

Ungdomsbyens egne undervisere med kandidatuddannelse i retorik fra Københavns Universitet.


Har du nogle spørgsmål til kurset?
  • Gymnasie, HF, erhvervs- og produktionsskoler
  • Tværfagligt
    • Varighed 09:00 - 14:15
    • Min. 12 elever - Max. 28 elever

DKK 2,500.00 ekskl. moms

Book kursus