fbpx

Hvad har du ret til? Hvad betyder det egentlig? Og har alle unge de samme rettigheder? Kender dine elever til egne og andre unges rettigheder? Kurset giver eleverne viden om børn og unges rettigheder i Danmark og andre steder i verden.

Hvad har du ret til? Hvad betyder det egentlig? Og har alle unge de samme rettigheder? Kender dine elever til egne og andre unges rettigheder? Kurset giver eleverne viden om børn og unges rettigheder i Danmark og andre steder i verden.

Dine elever arbejder med børn og unges rettigheder. Rettigheder er et vigtigt element i et demokrati.  Hvad betyder det for dine elever at have rettigheder? Og hvilke pligter og ansvar knytter sig til rettighederne?

Elevtemaet er tværfagligt og kan anvendes på tværs af fag og klasser. Medbestemmelse og elevinddragelse hører til i Folkeskolen og i elevernes dagligdag.

Elevdagen kan bruges som kickstarter til tema om rettigheder i skolen,

Kursets metode.  Eleverne arbejder med cases, udsagn, små rollespil, billedhistorier.

Undervejs diskuterer dine elever baggrunden for menneskerettighederne og deres universalitet. Vi taler om, hvorfor rettigheder nogle gange er sat ud af spil, og hvem bestemmer, hvornår der er undtagelse for børns og unges rettigheder?

Dine elever udvider deres viden og forståelse af rettigheder gennem videoklip og cases fra andre steder i verden og oplæg relateret til udvalgte dele af de 17 verdensmål.

 

Fagformål for Samfundsfag

Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.


Har du nogle spørgsmål til kurset?

DKK 2,500.00 ekskl. moms

Book kursus

Referencer

  • "Jeg vidste slet ikke, at det er min ret, at jeg kan få undervisning- jeg troede bare, det var en pligt"
    Maja Ingrid Jespersen
  • ""

This must be a number!

This must be a number!