fbpx

Hvordan håndterer dine elever konflikter? Dette kursus er for dig, der ønsker at styrke klassens fællesskab og ruste dine elever til at opbygge stærke relationskompetencer i deres ungdomsliv.

Kurset har til formål at give dine elever og dig grundlæggende redskaber til at forbedre samarbejdet i klassen og håndtere spændinger og konflikter.

Eleverne vil gennem praktiske ud-på-gulvet-øvelser bl.a. arbejde med konflikttrappen, egne reaktionsmønstre, aktiv lytning og sprogbrug. Vi vil have særligt fokus på, hvordan man kan udtrykke følelser og behov i konflikter uden at overtræde egne og andres grænser.

Vi vil fokusere særligt på temaer, der er aktuelle i klassen nu og her, men redskaberne er almene og kan anvendes i andre sammenhænge. Afhængig af hvad der er aktuelt i jeres klasse, kan vi for eksempel berøre emner såsom: sociale mediergrænser, manglende plads til forskellighed, utryghed, udfordrende gruppedynamikker osv.

Dagen er dynamisk tilrettelagt med veksling mellem korte oplæg, rollespil, gruppearbejde og øvelser med mulighed for at lære på egen krop.

På det forudgående lærerkursus arbejder vi med læreren som rollemodel i konfliktsituationer. Du bliver introduceret for flere af de øvelser, eleverne kommer igennem med den fordel, at det kan skabe fundament for et fælles sprog til konflikthåndtering i klassen. Vi arbejder med relationskompetencer og skaber rum for refleksion over egne mønstre og udfordringer i konflikter på arbejdet – både når du selv er involveret, og når du er tredjepart. Vi supplerer dagen med idéer, øvelser og inspiration til, hvordan du kan arbejde videre med konflikthåndtering og klassens trivsel. Endelig får du mulighed for at dele dine udfordringer og udveksle erfaringer med fagfæller.


Har du nogle spørgsmål til kurset?

DKK 2,500.00 ekskl. moms

Book kursus

This must be a number!

This must be a number!