Ungdomsbyens bestyrelse

Bestyrelsen består af repræsentanter af Ungdomsbyens interessentkreds