fbpx

Læring om konflikthåndtering

Hvordan håndterer dine elever konflikter i og udenfor undervisningen? Ungdomsbyens kurser styrker lærerens bevidsthed og klassens fællesskab med øgede relationskompetencer. Konfliktløsning er en naturlig del af hverdagen. Kurset har til formål at give elever og lærere grundlæggende redskaber til at forbedre samarbejdet i klassen og håndtere spændinger og konflikter konstruktivt.

Eleverne vil gennem praktiske ud-på-gulvet-øvelser lære at forholde sig til konflikttrappen, egne reaktionsmønstre, og fordelene ved aktiv lytning og hensigtsmæssig sprogbrug.
Vi har særligt fokus på, hvordan eleverne udtrykker følelser og behov i en konflikt uden at træde over både egne og andres grænser.

Kurset fokuserer på temaer, der er aktuelle i klassen her og nu med metoder, som kan bruges til mange temaer fx: sociale mediergrænser, forskellighed, utryghed, sprogbrug og gruppedynamikker.

Kursusdagen veksler mellem korte oplæg, rollespil, gruppearbejder og engagerende øvelser, hvor alle prøver at konflikthåndtere undervejs.

Forud for Ungdomsbyens kursus til eleverne, har vi udviklet et særligt kursus for lærere og pædagoger i uddannelsesverden.
Her klæder vi de voksne på til at være rollemodeller i konfliktsituationer. Vi introducerer til de øvelser, som eleverne kommer igennem og skaber et fundament for og et fælles sprog omkring konflikthåndtering i forhold til de unge. Målet er at skabe opmærksomhed omkring lærer, pædagogers og elevernes relationskompetencer og skabe rum for refleksion over de voksnes egne mønstre og udfordringer med konflikter på arbejdet. Både som involveret part og som tredjepart i teamsamarbejdet. Vi supplerer dagen med idéer, øvelser og inspiration til det videre arbejde med konflikthåndtering og elevgruppens trivsel. Endelig er der god mulighed for at dele sine udfordringer og erfaringer med fagfæller.